Bättre byggnader startar här

Hos Dow Building Solutions tillhandahåller vi de tekniker och expertkunskaper som krävs för att bygga högeffektiva byggnader. Vårt utbud av isoleringsmaterial, lufttätningar och väderskyddande produkter upprätthåller energieffektivitet, hållbarhet och långsiktig komfort i byggnaden.
Dow har varit global marknadsledare på området för byggmaterial i mer än 70 år och förstår trenderna och utmaningarna i byggbranschen. Vi arbetar kontinuerligt med att möta byggbranschens behov genom engagemang, expertis och innovativa lösningar för ökad hållbarhet, vilket i sin tur ger enklare installation, högre komfort, förbättrad hälsa och säkerhet, ökad hållbarhet och minskad energi- och materialanvändning.

STYROFOAM™ - originalet
I början av 1930-talet, då de flesta typer av plaster fortfarande befann sig i experimentstadiet, arbetade forskare på Dow på ett nytt material kallat polystyren. En av forskarna utförde ett experiment för att göra polystyren mer flexibel. Experimentet ledde till att man utvecklade en helt ny teknik.
De första skumplastprodukterna såldes till militären och materialet användes för flytutrustning och bryggor under andra världskriget tack vare den vattentäta och lätta konstruktionen samt de goda flytegenskaperna.
Första gången materialet användes i en större konstruktion var 1948 i ett kyllager hos Stroh-bryggeriet i Detroit. Dow gav produkten namnet STYROFOAM™, det första extruderade polystyrenmaterialet.


En av Dows mest kända produkter är det extruderade polystyrenskummet 
(XPS) STYROFOAM ™. Skivorna har en homgen sluten cellstruktur, 
karakteristisk blå färg och utmärkta egenskaper som:
 • Hög tryckhållfasthet.
 • Minimalt fuktupptag. 
 • Utmärkt värmeisolering. 
 • Lång livslängd.
 • Enkel användning och tillskärning.
 • Säker hantering.
 • Kvalitetscertifiering.
Arkitekter, byggherrar och distributörer av byggprodukter världen över förlitar sig på kvaliteten från Dow:  STYROFOAM ™ -skivor erbjuder långvarig värmeisolering för olika användningsområden, till exempel då det krävs hög mekanisk hållfasthet och  vattenabsorption.
 • Omvända samt gröna tak.
 • Grunder.
 • Tjäl- och frostisolering i vägar och järnvägar.
 • Sandwichpaneler, etc.
Produktserien STYROFOAM™ finns med olika tryckhållfastheter, storlekar, kantprofiler och tjocklekar för att passa tänkbra applikationer och användningsområden.

KONTAKT

 För att veta mer om våra produkter och hitta den lösning som passar dina behov
Värmeisolering

Copyright © The Dow Chemical Company (1995-2017). All Rights Reserved.
®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Dow Building Solutions Sverige

Vi erbjuder innovativa lösningar för byggbranschen